Darželiai
Centralizuotas vaikų priėmimas
į Klaipėdos rajono savivaldybės ugdymo įstaigas

Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“

Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“
  • Adresas:
  • Grupių skaičius: 13
  • Vietų skaičius: 207

Apie darželį

Lopšelis-darželis „Naminukas“ – institucija, teikianti kokybiškas švietimo ir medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programas.

Lopšelio-darželio veiklos tikslas – kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės kultūros, socialinius, pažintinius poreikius. Glaudžiai bendradarbiaudami su tėvais, vertiname ugdytinių pasiekimus, daromą vaiko individualią pažangą ir numatome tolimesnio ugdymo gaires. Šiemet įstaiga  prisijungė prie informacinės sistemos „Mūsų darželis“. Ugdymo programų kokybiškesniam įgyvendinimui,  etninei vaikų saviraiškai plėtoti, kalbos ir kalbėjimo tobulinimui vykdome įvairius projektus.

Įstaigoje dirba kūrybingi, kvalifikuoti, vaikus mylintys pedagogai.  Pagalbą vaikams teikia švietimo ir medicininės reabilitacijos specialistai: 2 logopedai, specialusis pedagogas, psichologas (iš Pedagoginės psichologinės tarnybos), kineziterapeutas, masažuotojas, regos korekcijos specialistas, 2 sveikatos priežiūros specialistai  (iš Visuomenės sveikatos biuro).

Grupių  darbo laikas: 7.00 iki 17.30 val., pailgintos grupės darbo laikas: 17.30 iki 19.00 val.

 

Vieta žemėlapyje

Grupių sąrašas

Atgal