Darželiai
Centralizuotas vaikų priėmimas į Klaipėdos rajono savivaldybės ugdymo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Priekulės vaikų lopšelis-darželis

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
  • Adresas:
  • Grupių skaičius: 10
  • Vietų skaičius: 570

Apie darželį

Priekulės vaikų lopšelis-darželis – vienintelė ikimokyklinė įstaiga Priekulės mieste. Dėl vietų stygiaus ir tėvų prašymų gausos 2016 m. lopšeliui-darželiui papildomai išnuomotas pastatas Derceklių kaime.

Lopšelis-darželis – ikimokyklinė aktyvi, atvira kaitai įstaiga, teikianti ikimokyklinį ugdymą, sudaranti sąlygas sveikai gyvensenai ir etninių vertybių puoselėjimui, siekia efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais.

Lopšelyje-darželyje veikia 10 ikimokyklinio ugdymo grupių. Grupių veiklos laikas: 7.30–18.00 val., pailgintos dienos grupė 7.00–19.00 val. Į įstaigą vaikai priimami nuo dvejų metų.

Lopšelyje-darželyje dirba kompetentingi pedagogai, gebantys ieškoti naujovių ir jas įgyvendinti. Vaikai ugdomi etninės kultūros dvasia, kuriama jauki, estetiška, vaikų kūrybą, vaizduotę ir saviraišką skatinanti aplinka. Teikiama logopedo, specialiojo pedagogo ir psichologo pagalba. Taikome Veronikos Šerborn lavinimo judesiu metodą. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas rūpinasi vaikų maitinimu, ES programos „Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigoje“ įgyvendinimu.

Lopšelyje-darželyje sukurta aplinka optimaliai tenkina pažintinę, kalbinę, socialinę, emocinę, fizinę vaiko brandą, yra estetiška, patraukli, funkcionali, saugi, kupina spalvų, skatinanti vaiko ir suaugusiojo bendravimą ir bendradarbiavimą.

Etnokultūros puoselėjimas vaikų lopšelyje-darželyje – viena iš prioritetinių krypčių, skatinančių pažinti, puoselėti savo krašto tradicijas, papročius.

1234

Vieta žemėlapyje

Grupių sąrašas

Grupės pavadinimas Grupės amžius Ugdomoji kalba Vietų skaičius Pateikta paraiškų
super sajanai 2 - 5 m. Japonu 1236584
pokemonai 2 - 5 m. Japonu 1236584
digimonai 2 - 5 m. Japonu 1236584
pokedigimonai 2 - 5 m. Japonu 1236584