Darželiai
Centralizuotas vaikų priėmimas į Klaipėdos rajono savivaldybės ugdymo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Šiūparių mokykla-daugiafunkcis centras

Šiūparių mokykla-daugiafunkcis centras
  • Adresas:
  • Grupių skaičius: 12
  • Vietų skaičius: 120

Apie darželį

Prioritetas – Geros mokyklos koncepcijos aspektų įgyvendinimas.

Misija – teikti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą, apimantį gerus rezultatus ir prasmingą gyvenimo mokykloje patirtį.

Vizija – humaniška, aukštos kultūros ir atvira naujovėms, besiburianti  į nuolatinio mokymo(si) mokyklą; tenkinanti individualius ugdytinio poreikius, stebint asmenybės ūgtį.

Mokykloje vykdomos programos: ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, pritaikytos ir individualizuotos, neformalaus švietimo.

Mokykloje dirba šie pagalbos mokiniui specialistai: visuomenės sveikatos priežiūros, psichologas, logopedas.

Ikimokyklinio ugdymo grupėse (2–3 m., 4–5 m.) ir priešmokyklinio ugdymo grupėje vaikams vykdoma veikla  nuo 7.30 iki 18.00 val.

Nuosekliai vykdome socialinio ir emocinio ugdymo programas: ikimokyklinio ugdymo – „Zipio draugai“, priešmokyklinio ugdymo – „Laikas kartu“. Dalyvaujame „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ programoje.

Mokykla dalyvauja respublikiniuose projektuose:  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro – „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, „Mano žalioji palangė“, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro  – „Darni Mokykla“, VšĮ „Tikra mityba“ – „Sveikatiada“, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro – „Sveikatą stiprinanti mokykla“.

 00 (4)27nDSCF7468

 

Vieta žemėlapyje

Grupių sąrašas

Grupės pavadinimas Grupės amžius Ugdomoji kalba Vietų skaičius Pateikta paraiškų
super sajanai 2 - 5 m. Japonu 1236584
pokemonai 2 - 5 m. Japonu 1236584
digimonai 2 - 5 m. Japonu 1236584
pokedigimonai 2 - 5 m. Japonu 1236584